Stichting DIDK organiseert zelfstandig evenementen en activiteiten en/of ondersteund groepen vrijwilligers bij het opzetten hiervan. Door ervaring en kennis te delen met anderen probeert Stichting DIDK de meerwaarde van het ervaren en beleven van kunst en cultuur over te brengen op anderen. Hiermee worden mensen positief beïnvloed, met als gevolg dat het referentiekader wordt verbreed en acceptatie van het onbekende (eerder) optreedt. Daarnaast wordt stichting DIDK een platform waar kunstenaars, muzikanten, designers, organisatoren, technici, media en culturele idealisten elkaar kunnen vinden om individuele ideeën uit te werken tot projecten. Zij kunnen elkaar versterken en aanvullen voor een professioneel eindresultaat. De stichting vervult hierin de rol als bemiddelaar.

Nieuws   Stichting_DIDK/Stichting_DIDK.html
Over DIDK   Over_DIDK.html
Contact
ProjectenProjecten.html

Postadres:KvK:

Bankrek.nr.

Voorzitter:Penningmeester:Secretaris:

Stichting DIDK
Boersweg 10
7136 KK  Zieuwent

09217566

1117.41.394

Carmen Kroezen
carmen[at]didk.nl
Tel. 06 13 76 44 81

Willem Berendsen
willem[at]didk.nl
Tel. 06 12 52 26 07

Roel Stoltenborg
roel[at]didk.nl
Tel. 06 23 69 10 10

Ontwerp: RS Vormgeving