Stichting DIDK organiseert zelfstandig evenementen en activiteiten en/of ondersteund groepen vrijwilligers bij het opzetten hiervan. Door ervaring en kennis te delen met anderen probeert Stichting DIDK de meerwaarde van het ervaren en beleven van kunst en cultuur over te brengen op anderen. Hiermee worden mensen positief beïnvloed, met als gevolg dat het referentiekader wordt verbreed en acceptatie van het onbekende (eerder) optreedt. Daarnaast wordt stichting DIDK een platform waar kunstenaars, muzikanten, designers, organisatoren, technici, media en culturele idealisten elkaar kunnen vinden om individuele ideeën uit te werken tot projecten. Zij kunnen elkaar versterken en aanvullen voor een professioneel eindresultaat. De stichting vervult hierin de rol als bemiddelaar.

Nieuws   Stichting_DIDK/Stichting_DIDK.html
Over DIDK
Contact   Contact.html
ProjectenProjecten.html

Wat is Stichting DIDK?

Doel van de stichting:
Het organiseren en ondersteunen van lokale en regionale evenementen / activiteiten die met kunst en cultuur te maken hebben. Dit alles vanuit het ideaal om de sociale cohesie, het publieke referentiekader en het algemeen welzijn lokaal en regionaal middels kunst en cultuur positief te beïnvloeden.

Sociale cohesie is een begrip uit de sociologie, het duidt op sociale samenhang in de maatschappij. Het Publieke referentiekader Geheel van gewoonten, regels, normen waarnaar de bevolking zich richt. Onder algemeen welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen

Wat is kunst?
Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling (één of meer van) de menselijke zintuigen én de menselijke geest te prikkelen.

Wat is cultuur?
Cultuur valt te beschouwen als een institutioneel referentiekader of als een geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen die mensen zich als lid van hun samenleving verworven hebben door middel van leer en gewenningsprocessen en die van grote invloed zijne op hun gedrag in ruimere zin.

Werkwijze

De organisator
De stichting organiseert zelfstandig evenementen en activiteiten en/of ondersteund groepen  vrijwilligers bij het opzetten hiervan. Door ervaring en kennis te delen met anderen probeert Stichting DIDK de meerwaarde van het ervaren en beleven van kunst en cultuur over te brengen op anderen. Hiermee worden mensen positief beïnvloed, met als gevolg dat het referentiekader wordt verbreed en acceptatie van het onbekende (eerder) optreedt.

De bemiddelaar
Daarnaast wordt stichting DIDK een platform waar kunstenaars, muzikanten, designers, organisatoren, technici, media en culturele idealisten elkaar kunnen vinden om individuele ideeën uit te werken tot projecten. Zij kunnen elkaar versterken en aanvullen voor een professioneel eindresultaat. De stichting vervult hierin de rol als bemiddelaar.

Mensen prikkelen, motiveren en informeren om de geest te stimuleren. Cultuur zijn wij met elkaar!

Postadres:KvK:

Bankrek.nr.

Voorzitter:Penningmeester:Secretaris:

Stichting DIDK
Boersweg 10
7136 KK  Zieuwent

09217566

1117.41.394

Carmen Kroezen
carmen[at]didk.nl
Tel. 06 13 76 44 81

Willem Berendsen
willem[at]didk.nl
Tel. 06 12 52 26 07

Roel Stoltenborg
roel[at]didk.nl

Ontwerp: RS Vormgeving