Stichting DIDK organiseert zelfstandig evenementen en activiteiten en/of ondersteund groepen vrijwilligers bij het opzetten hiervan. Door ervaring en kennis te delen met anderen probeert Stichting DIDK de meerwaarde van het ervaren en beleven van kunst en cultuur over te brengen op anderen. Hiermee worden mensen positief beïnvloed, met als gevolg dat het referentiekader wordt verbreed en acceptatie van het onbekende (eerder) optreedt. Daarnaast wordt stichting DIDK een platform waar kunstenaars, muzikanten, designers, organisatoren, technici, media en culturele idealisten elkaar kunnen vinden om individuele ideeën uit te werken tot projecten. Zij kunnen elkaar versterken en aanvullen voor een professioneel eindresultaat. De stichting vervult hierin de rol als bemiddelaar.

Nieuws   Stichting_DIDK/Stichting_DIDK.html
Over DIDK   Over_DIDK.html
Contact   Contact.html
Projecten

Momenteel werkt Stichting DIDK aan haar eerste project.

OVER DE TOP festival!

Een festival dat in de voetsporen treedt van het Kultuurkuur Festival. Waar Kultuurkuur sinds 2009 gestopt is gaat Over De Top verder. Naast een zeer gevarieerd muziek-aanbod is er uitgebreid aandacht voor kleinkunst, film en beeldende kunst.

Kortom; Over De Top is een multidisciplinair festival in de breedste zin van het woord voor alle doelgroepen. Het festival stelt zich daarbij ten doel de lokale samenleving te ondersteunen in haar rol als inclusieve samenleving, waarbij vanuit die samenleving de initiatieven tot participatie en integratie komen.

Een laagdrempelige kennismaking met kunst, cultuur en diversiteit staan daarmee centraal in de doelstellingen van het festival. Mensen prikkelen, motiveren en informeren om de geest te stimuleren. De plek om interactie tussen artiest en publiek te realiseren. Het festival dat zijn wij met elkaar.

De hoofdingrediënten van het festival zijn:
• Muziek
• Kleinkunst
• Film
• Beeldende kunst
• Sport en spel
Dit alles op smaak gebracht met een pittig randprogramma.

Over de Top heeft een MISSIE!
Namelijk; het organiseren van een festival voor jong en oud dat met kunst en cultuur te maken heeft. Dit alles vanuit het ideaal om de sociale cohesie, het publieke referentiekader en het algemeen welzijn lokaal en regionaal middels kunst en cultuur positief te beïnvloeden.

• Laagdrempelige kennismaking met kunst & cultuur.
• Mensen prikkelen en motiveren om zelf actief bezig te gaan met kunst & cultuur.
• Kunstenaars en artiesten een podium bieden om zichzelf te presenteren.
• Het creëren van een totaalbeleving in programma en uitstraling die het festival bestaansrecht geeft voor de lange duur.


Over de Top heeft een VISIE!
Over de Top wordt een regionaal bekend festival. Over 5 jaar willen wij een bezoekersaantal van 4000 personen bedienen. De naam Over de Top moet de lading dragen van kwaliteit, ontspanning en verrassing. Om dit te bereiken werken we met een groep enthousiaste vrijwilligers aan de vormgeving van het festival op het gebied van programmering, aankleding, marketing, financiën, en totaaluitstraling.

Ontwerp: RS Vormgeving