Stichting DIDK organiseert zelfstandig evenementen en activiteiten en/of ondersteund groepen vrijwilligers bij het opzetten hiervan. Door ervaring en kennis te delen met anderen probeert Stichting DIDK de meerwaarde van het ervaren en beleven van kunst en cultuur over te brengen op anderen. Hiermee worden mensen positief beïnvloed, met als gevolg dat het referentiekader wordt verbreed en acceptatie van het onbekende (eerder) optreedt. Daarnaast wordt stichting DIDK een platform waar kunstenaars, muzikanten, designers, organisatoren, technici, media en culturele idealisten elkaar kunnen vinden om individuele ideeën uit te werken tot projecten. Zij kunnen elkaar versterken en aanvullen voor een professioneel eindresultaat. De stichting vervult hierin de rol als bemiddelaar.

 
Blog Summary Widget
Nieuws
Over DIDK   ../Over_DIDK.html
Contact   ../Contact.html
Projecten../Projecten.html

Ontwerp: RS Vormgeving